Buradasınız
Anasayfa > 2021 > Mart

ÇOCUK İLE 3.KİŞİ ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKINA SAHİP OLANLAR Ana-babaÇocuk3.kişiler Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir.  Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas

VASİYETNAME

Ölüme bağlı tasarruflar maddi anlamda ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar olarak sınıflandırılmaktadır. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların içeriğini oluşturur. Miras bırakanın son istek ve arzularıdır. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar miras bırakanın son arzularını ne şekilde açıkladığıdır. Miras sözleşmesi veya vasiyetname ile yapılabilir. Ölüme bağlı tasarruflar arasında en çok kullanılan

PAYLI (MÜŞTEREK)MÜLKİYET

‘’Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.’’ (MK m.688) Birden çok kimsenin bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkına paylar halinde sahip olmasıdır. PAYLI MÜLKİYETİN UNUSURLARI Eşya üzerinde tek bir mülkiyet vardır. Bu tek mülkiyet birden fazla kişiye aittir. Bu kimseler arasında paylı mülkiyet birliği vardır. Ancak bu birliğin tüzel kişiliği yoktur. Birden fazla

Top
WhatsApp'dan Soru Sor