Buradasınız
Anasayfa > Yayınlar > Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti

Göçmen Kaçakçılığı Ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı(1)

Madde 79- (1) Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan;

a) Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan,

b) Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan,

Kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Suç, teşebbüs aşamasında kalmış olsa dahi, tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

Suçun, mağdurların;

a) Hayatı bakımından bir tehlike oluşturması,

b) Onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi, hâlinde, verilecek ceza yarısından üçte ikisine kadar artırılır. (1)

(3) Bu suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. (1)

(4) Bu suçun bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yukarıda yazılı kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere göçmen kaçakçılığı, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, maddi menfaat elde etmek amacıyla, yasal olmayan yollardan, bir yabancının ülkeye sokulması veya ülkede kalmasına imkân sağlaması ya da Türk Vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına olanak sağlanmasıdır.( Suçun temel cezası 3 – 8 yıl arasıdır.) 

Yasa koyucunun burada korumaya değer bulduğu hususlar; kamu düzeni, kamu güvenliği, göçmenlerin vücut bütünlüğü, onuru ve mal varlığıdır.

Söz konusu suçun faili, herhangi bir kimse olabilir. Zira kanun koyucu suçun faili için özel bir şart getirme yoluna gitmemiştir. Fail, göçmenleri ülkeye kaçak yollardan sokan veya ülkede kalmalarına imkân sağlayan ya da Türk vatandaşlarını yurt dışına çıkmasını sağlayan kişidir. 

 Suçun mağduru, yasal olmayan yollardan ülkeye sokulan veya yurt dışına çıkartılan Türk vatandaşlarıdır.

Kanun, göçmen kaçakçılığı suçu açısından teşebbüs hükmünün uygulanmasına imkân sağlamamıştır.

Göçmen kaçakçılığı suçu yönünden mağdurların hayatını tehlikeye sokacak bir durumun varlığı olması halinde; (örneğin 4 kişilik bir bota 15 kişinin bindirilmesi gibi) veya onur kırıcı bir muameleye maruz bırakacak şekilde işlenmesi halinde ceza miktarı yarısından üçte ikisine kadar arttırılır.( 4.5 yıldan 13.3 yıla kadar hapis cezası) 

Göçmen kaçakçılığı(1)

Göçmen kaçakçılığı suçunun soruşturma ve kovuşturması re ’sen yapılır. Şikâyet aranmaz.

Gaziantep Ceza Avukatı Mehmet Akif ERDOĞAN

Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor