Buradasınız
Anasayfa > Yayınlar > Elbirliği (İştirak) Mülkiyetinin Paylı(Müşterek) Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası

Elbirliği (İştirak) Mülkiyetinin Paylı(Müşterek) Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası

Gaziantep ve çevre illerde vatandaşlara birçok sorun yaratan bir konuda miras hukukudur. Gaziantep ve çevre illerde genelde kardeşler arasında, amca ve yeğenler, müteveffanın eşi ve kardeşleri  arasında   anne veya babadan kalan mallar arasında mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar çıkmaktadır.

Miras bırakan bir müteveffanın vefatı ardından yapılacak olan ilk şey mirasçıların paylarını gösterir, sulh hukuk mahkemesinden dava yoluyla alnına veraset ilamıdır(mirasçılık belgesi).

Daha sonra genellikle miras bırakanın üzerinde ki taşınır, taşınmaz  ve bankada ki hesaplarının mirasçılar arasından paylaşılması için açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasıdır. Peki nedir bu elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası? Miras bırakanın malları üzerinde yani terekenin üzerinde müşterek(ortak) olarak bütün mirasçıların hakları vardır. Ancak bu haklar yukarıda değindiğimiz üzere sulh hukuk mahkemesinden alınacak veraset ilamı ile paylara bölünecektir. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davası bu aşamada devreye girecek ve mirasçıların payları oranında terekeden mal paylaşımı yapılacaktır.  

TMK M. 644: Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

            Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

            Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Yukarıda kanun maddesinde de değinildiği üzere bu istemi mirasçılardan herhangi biri isteyebilecektir. Bu kararı vermeye görevli mahkeme SULH HUKUK MAHKEMELERİDİR. Bu kararı vermeye yetkili mahkeme ise miras bırakanın yerleşim yeri mahkemesi veya terekeye konu malların bulunduğu yer mahkemesidir.

Bu davanın davacısı terekede mirasçı olan herhangi bir mirasçı olabilmektedir.

Bu davanın davalısı ise terekeye mirasçı olan diğer mirasçılardır.

EŞİT DAVRANARAK DEĞİL, HAKKINI VEREREK ‘’ADİL’’OLUNUR.

ERD HUKUK BÜROSU
Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor