Buradasınız
Anasayfa > Çalışma Alanlarımız

AYRILIK DAVASI

Ayrılık davası, boşanmak istemeyen hem de birlikte yaşamak istemeyen eşler için Medeni Kanun tarafından tanınmış bir hak olup boşanma davası açmaya hakkı olan eş tarafından açılabilir. Medeni Kanunumuzun 167. Maddesi boşanma davası açmaya hakkı olan eşin ister boşanma isterse de ayrılık davası açabileceğini öngörmüştür. Hakim boşanma şartlarının oluşup oluşmadığını denetler. Mahkemenin ayrılık kararına hükmedebilmesi için; boşanma veya ayrılığa

SERİ MUHAKEME USULÜ

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR? 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. Maddesinde düzenlenen seri muhakeme usulü, soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının kamu davasının ertelenmesine karar vermediği hallerde, şüphelinin müdafi huzurunda bu yargılama usulünü kabul etmesi şartıyla, savcılığın belirlediği yaptırımın mahkeme tarafından denetlenerek ve suçun cezasında yarı oranında indirim uygulayarak, hüküm kurulması suretiyle ve bazı suçlarla sınırlı tutulmuş özel bir

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması hukukumuza ilk kez 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda yapılan düzenleme ile girmiştir.5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na eklenen maddeler ile büyükler için de uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde hem çocuklar hem büyükler için uygulanan Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kurumu sadece denetim süresi bakımından farklılık arz etmektedir. Suç işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olanlar için denetim

TEBLİGAT

Tebligat mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Daireleri tarafından herhangi bir hukuki durum veya işlemle ilgili bu iş ve işlemlerden etkilenebilecek gerçek veya tüzel kişilere karşı bildirimde bulunmak ve yapılan bu bildirimin belgelenmesidir. Kısaca bir bildirimin resmi şekilde belgelenmesidir. Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği’nde tebligata ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Tebligat sadece kanunda belirtilen hallerde ve yetki verilmiş

PAYLI (MÜŞTEREK)MÜLKİYET

‘’Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.’’ (MK m.688) Birden çok kimsenin bir eşya üzerindeki mülkiyet hakkına paylar halinde sahip olmasıdır. PAYLI MÜLKİYETİN UNUSURLARI Eşya üzerinde tek bir mülkiyet vardır. Bu tek mülkiyet birden fazla kişiye aittir. Bu kimseler arasında paylı mülkiyet birliği vardır. Ancak bu birliğin tüzel kişiliği yoktur. Birden fazla

Top
WhatsApp'dan Soru Sor