Buradasınız
Anasayfa > 2021 > Ocak

TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI NEDİR?

Trafik kazası sebebiyle tazminat davası en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilerin malvarlıklarında meydana gelen zararlarının giderilmesi amacıyla açılan bir dava türüdür. Yaralanmalı trafik kazalarında yaralanan şahsın bizzat kendisi duyduğu acı ve elemden dolayı manevi tazminat davası açabileceği gibi yaralanma dolayısıyla yaptığı tedavi masraflarını, çalışma gücünün azalmasından doğan

İSTİRDAT DAVASI NEDİR?

Borcu olmamasına rağmen icra tehdidi altında borcunu ödemek zorunda kalan borçlunun ödediği parayı geri almak için açtığı dava istirdat davasıdır. Takibe itiraz etmemiş veya itirazın kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan bir şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geri alınmasını isteyebilir. (İİK 72/7) Ancak borçtan

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP NASIL OLUR?

işçi hakları

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip İcra İflas Kanunu madde 167 ile madde 176 arasında düzenlenmiştir. Kambiyo senetleri kanunda poliçe, bono ve çek olmak üzere sınırlı olarak sayılmıştır. Alacaklı bunlar dışında herhangi bir kıymetli evraka dayanarak bu yola başvuramamaktadır. Alacağı çek, poliçe veya emre muharrer senete müstenit olan alacaklı, alacak rehinle temin edilmiş olsa bile, bu

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP NASIL OLUR?

GENEL OLARAK Genel haciz yoluyla takip sadece para ve teminat alacakları için öngörülmüştür. Ancak para alacağı bir kambiyo senedine dayanıyorsa bu durumda alacaklı kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla da takip yapabilir. Ayrıca, genel haciz yoluyla takip yapılabilmesi için alacağın rehinle temin edilmemiş olması gerekir. Rehinle temin edilmiş alacaklar için ilk olarak rehinin paraya çevrilmesi kuralı geçerli

Top
WhatsApp'dan Soru Sor