Buradasınız
Anasayfa > 2020 > Aralık

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya kıdem tazminatı denilmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk dairesinin  2007/3906 E. ve 2009/12118 K. Sayılı

MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR?

Menfi tespit davaları bir hukuki ilişkinin olmadığı veya bir senedin sahteliğine ilişkin açılan davalardır. Menfi tespit davalarında en önemli husus hukuki yararın varlığıdır. O halde bir kimse bir kimseye borçlu olmadığını yani karşılıklı hukuki ilişki içinde olmadıklarını veya bunun dayanağı olan bir senet varsa bu senet altındaki imzanın sahteliğini dava etmekte öncelikle talebindeki hukuki yararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR?

GENEL OLARAK Ödeme emri tarafına tebliğ edilen borçlu, yedi gün içerisinde borcunu ödeyebileceği gibi bu süre içerisinde borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu, senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, borcun ödeme emrinde belirtilen kadar olmadığı gibi sebeplerden dolayı icra dairesine itiraz da edebilir. İlamsız takiplerde yapılan bu itiraz, icra takibi durdurduğundan dolayı alacaklının

Top
WhatsApp'dan Soru Sor