Buradasınız
Anasayfa > 2021 > Nisan

ADLİ YARDIM

Adli yardım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu ve Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Adli yardım kişilerin yargı yoluna başvururken yeterli maddi güce sahip olmadığı durumlarda, yargı organları önünde haklarını arayabilmeleri ve savunma yapabilmeleri için parasal kolaylık sağlanması anlamına gelir. Sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak vatandaşların ekonomik sıkıntı içerisine düşmeden haklarını aramalarına imkan sağlar. Adli yardım, anayasamızın 10.maddesinde

TEBLİGAT

Tebligat mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Daireleri tarafından herhangi bir hukuki durum veya işlemle ilgili bu iş ve işlemlerden etkilenebilecek gerçek veya tüzel kişilere karşı bildirimde bulunmak ve yapılan bu bildirimin belgelenmesidir. Kısaca bir bildirimin resmi şekilde belgelenmesidir. Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği’nde tebligata ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Tebligat sadece kanunda belirtilen hallerde ve yetki verilmiş

Top
WhatsApp'dan Soru Sor