Buradasınız
Anasayfa > 2019 > Ocak

Türk Ceza Kanununda Tehdit Suçu

TEHDİT MADDE 106.  (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis

Örgütlü Suçlar

Birden fazla kişinin fail olarak katılımının zorunlu olduğu suçlardan yakınsama suçlarındandır. Bu suçun işlenişine katılımda bulunan kişiler, aynı yönde hareket etmektedirler ve aynı amacın gerçekleşmesini hedeflemektedir. Bu suç tanımından da anlaşılacağı üzere söz konusu suç en az üç kişi ile işlenebilir. 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220. Madde ve devamında ele alınan bu suç ceza yargılamalarında

Haksız Tahrik İndirimi, Kasten Öldürme Suçu

TCK MADDE 29.)Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir. MADDE 29 GEREKÇESİ–

Çoçuk Düşürme Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma          Çocuk düşürtme          Madde 99- (1) Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.          (2) Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis

Türk Ceza Kanununda İşkence Suçu

İşkence Suçu Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.             (2) Suçun;             a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye

Top
WhatsApp'dan Soru Sor