Buradasınız
Anasayfa > 2020

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak, geçmiş hizmetlerine karşılık işveren tarafından işçiye kanuni esaslar dahilinde verilen toplu paraya kıdem tazminatı denilmektedir. (Yargıtay 9. Hukuk dairesinin  2007/3906 E. ve 2009/12118 K. Sayılı

MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR?

Menfi tespit davaları bir hukuki ilişkinin olmadığı veya bir senedin sahteliğine ilişkin açılan davalardır. Menfi tespit davalarında en önemli husus hukuki yararın varlığıdır. O halde bir kimse bir kimseye borçlu olmadığını yani karşılıklı hukuki ilişki içinde olmadıklarını veya bunun dayanağı olan bir senet varsa bu senet altındaki imzanın sahteliğini dava etmekte öncelikle talebindeki hukuki yararı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NEDİR?

GENEL OLARAK Ödeme emri tarafına tebliğ edilen borçlu, yedi gün içerisinde borcunu ödeyebileceği gibi bu süre içerisinde borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu, senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, borcun ödeme emrinde belirtilen kadar olmadığı gibi sebeplerden dolayı icra dairesine itiraz da edebilir. İlamsız takiplerde yapılan bu itiraz, icra takibi durdurduğundan dolayı alacaklının

BOŞANMA SEBEPLERİ

Türk Medeni Kanunu boşanmaya imkan veren sebepleri 161-166 maddeleri arasında düzenlemiştir. Bazı boşanma sebepleri kanunda özel olarak düzenlendiği için bunlar özel boşanma sebebi olarak kabul edilirken; Türk Medeni Kanunu madde 166’da evlilik birliğinin sarsılması ise genel boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Özel boşanma sebepleriyle ile genel boşanma sebeplerinin farklı hukuki sonuçları vardır. Özel boşanma sebeplerinde davacı karşı tarafın

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMA NASIL OLUR?

Boşanmada mal paylaşımı, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra mal paylaşımı davası ile olur. Mal paylaşımı davası boşanma davası ile birlikte açılamaz ancak boşanma davası devam ederken açılmış olması halinde ise boşanma davasının neticelenmesine kadar mal paylaşımı davası bekletici mesele olarak kabul edilir. 2002 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu göre yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olarak

Top
WhatsApp'dan Soru Sor