Buradasınız
Anasayfa > Yayınlar > Adli Yardım

Adli Yardım

gaziantep avukat

Adli yardım nedir?

Adli yardım, adil yargılanma ilkesinin bir gereği olarak mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersız kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir.

Adli yardımdan kimler yararlanabilir?

Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuk, korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Tüm davalarda adli yardım alabilir miyim?

Adli yardım sistem, ceza davaları dışındaki davalar içindir. Ceza davalarında adli yardım sistemi farklı yapılandırılmıştır. Adli yargıda (hukuk mahkemelerinde) ve idari yargıda dava açarken veya aleyhinize dava açılmışsa adli yardım talep edebilirsiniz.

Ceza davalarında adli yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır. Adli yardım sadece özel hukuk ve idari da­valar içın size yardımcı olacaktır. Ceza davalarında şüpheli ve mağdurlar açısından farklı usuller belirlenmiştir. Süpheliler acısından alt sınırı bes yıl hapis cezasından fazla olan bir suçun şüphelisi veya sağır ve dilsiz veya 18 yaşından küçük veya kendinizi savunamayacak derecede malul iseniz tarafınıza zorunlu müdafi (sanık avukatı) atanır. Müdafii seçebilecek durumda olmadığı­nızı beyan ettiğiniz takdirde isteminiz üzerine müdafi görevlendirilir Mağdurlar açısından; 18 yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da mera­mınızı ifade edemeyecek derecede malul olursanız zorunlu olarak, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren bir suçun mağduru iseniz isteminiz halinde tarafınıza avu­kat görevlendirilir.

Adli yardım için ne yapmalıyım?

Adli yardım için dava açılmadan önce yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yargılamayı yapan mahkemeye; icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine; kanun yollarına başvuru sırasında bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya başvurulması gerekmektedir. Mahkeme adli yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulune ya da reddine ilişkin karar vermektedir. Talep halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam edecektir.

Mahkemelerce adli yardım talebi konusunda verilen kararlara karşı, tebliğinden itibaren bir hafta içinde kararı veren mahkemeye dilekçe vermek suretiyle itiraz edilebilir. itiraz incele­mesi neticesinde verilen kararlar kesindir. Adli yardım talebi reddedilirse, ödeme gücunde sonradan gerçekleşen ciddi bir azalmaya daya­nılarak tekrar talepte bulunulabilir.

Adli yardım talebinizin mahkemece kabulü halinde yargılama harç, avans ve giderlerini de adli yardım kararı devam ettiğli müddetçe kısmen veya tamamen ödemeyebilirsiniz.

Avukat atanması için adli yardımdan nasıl yararlanabilirim?

Maddi açıdan avukat tutamayacak durumdaysanız adli yardım yoluyla temin edilecek bir avukat tarafından davanızın takip edilebilmesi için baro başkanlıklarına ya da baro adli yardım bürolarına başvurabilirsiniz.

Baro Nedir?

Avukatların meslek örgütüne Baro denir. Otuzdan fazla avukat bulunan her il merkezinde bir Baro Başkanlığı bulunur. Yeterli sayıda avukat olan ilçelerde Baro temsilciliği vardır.

Baro Nerededir?

Baroyu bulmanın en kolay yolu adliye binasına gitmektir. Ayrıca www.barobirlik.org.tr adresinde bulunan Türkiye Barolar Birliğinin İnternet sitesinden tüm baroların iletişim bilgilerine ulaşabilırsiniz.

Adli yardım avukatı benden ücret almadığı için davamı ihmal edermi?

Adli yardım avukatı ücretsiz çalışmamaktadır. Asgari ucret tarifesine göre belirlenen ücret, Baro tarafından sizin adınıza ilgili avukata ödenir. Adli yardım servislerinde çalışan avukatlar bu durumu kabul ederek gönüllü olmuşlardır. Baro Adli Yardım Kurulları görevlendirdikleri avukatları takip ederler.

Ödemediğim dava harç ve giderleri daha sonra benden alınacak mı?

Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Dava ya da takipte haksız çıkmanız halinde ödemenize karar verilir. Ancak uygun görülürse haksız çıkmanız halinde ödenecek yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir. Adli yardım kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, adli yardımdan yararlananın mağdurıyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmanıza karar verebilir.

Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor