Buradasınız
Anasayfa > Yayınlar > Kasten Yaralama

Kasten Yaralama

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde ele alınmıştır.

Buna göre;

İKİNCİ BÖLÜM

Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

         Kasten yaralama (3)

         Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

           (2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

         (3) Kasten yaralama suçunun;

         a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

         b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

         c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

         d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

         e) Silahla,

         İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Vücut Dokunulmazlığı, kişinin bedensel ve ruhsal yönden dışarıdan gelen saldırılara karşı korunması, kendi bedeni üzerinde kanunun müsaade ettiği ölçüde özgür hareket etmesidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 86. Maddesinde, Vücut Dokunulmazlığına karşı işlenen suçları şöyle sıralamıştır.

  • Kasten Yaralama
  • Taksirle Yaralama
  • İnsan Üzerinde Deney
  • Organ veya Doku Ticareti

Suçun nitelikli Halleri Türk Ceza Kanunu’nda belirtilmiştir. TCK M.86 /3 de sıralanmıştır.  

Kasten yaralama suçunun;

         a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

         b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

         c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

         d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

         e) Silahla,

Sayılan nitelikli haller sınırlı sayıdadır. Yani , sayılan bu nitelikli hallerin dışında herhangi bir ekleme yapılamayacaktır. Çünkü suçların Kanuniliği ilkesi buna engel teşkil etmektedir.

Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor