Buradasınız
Anasayfa > Çalışma Alanlarımız > Sağlık Ve Tıp Hukuku

Sağlık Ve Tıp Hukuku

Son yarım yüzyılda sağlık hizmetleri; tıpta yaşanan teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması gereken kitlenin (hastaların) de artışı ile beraber daha fazla endüstriyel hale bürünmüştür. Söz konusu gelişme paralelinde hastaların da bu dev organizasyon karşısında konumlanmasında pek çok radikal değişiklik meydana gelmiş, bu çerçevede yaşama hakkının türevi olan sağlık hakkı ve hasta hakları gibi kavramlar sağlık hizmetlerinin sunulmasının temel düzenleyici normları olarak ön plana çıkmıştır. Anlaşılacağı üzere hasta ile sağlık hizmeti sunucuları (hekim, hastane..vs) arasındaki tıbbi teşhis ve tedavi ekseninde ilerleyen ilişki artık daha fazla hukuki zemine ihtiyaç duymaktadır.

Söz konusu gelişmeler özellikle ABD gibi gelişmiş ülkelerde hasta ile sağlık hizmeti sunucuları arasında hızla artan bir şekilde hukuki ihtilafları da beraberinde getirmiştir. Hastalar kendilerine uygulanan tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerini ve bunların ortaya çıkardığı sonuçları daha fazla sorgulamaya başlamış tıbbi uygulama hatası konulu davalarda gözle görülür bir şekilde artış yaşanmaya başlamıştır.

Tıbbi uygulama hataları, “hizmetleri sunan hekim, hemşire ve ilgili yasaya göre hastaya müdahale yetkisi bulunan fizyoterapist, psikolog veya diyetisyen gibi sağlık personelinin, öneri ve/veya uygulamaları sonucu, hastalığın normal seyrinin dışına çıkarak, iyileşmesinin gecikmesinden hastanın ölümüne kadar geniş bir yelpazedeki koşulların” tamamını içermektedir. Tıbbi uygulama hatası iddialarının artmasının nedenleri arasında tıpta sürekli yeniliklerin görülmesi ve bunların bütün topluma hızla yayılması, toplumun bilinç ve eğitim düzeyinin artması, sigorta sisteminin gelişmesi, hak arama mücadelesi gibi çeşitli tıbbi, hukuki ve sosyal faktörler yer almaktadır. Hekimlere yönelik tıbbi uygulama hatası iddiaları son yıllarda ülkemizde de giderek artan oranlarda karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık hukuku, sağlık alanında hizmet veren kurumlar ile birlikte bu alandan hizmet alan bireylerin haklarını kapsayan hukuk birimidir. Bu konuyu idare hukuku ile birlikte ceza hukuku bakımından ele aldığını ve incelediğini de belirtmekte fayda var diye düşünüyoruz. Yeni dönem ile birlikte değişime açık hale gelen sağlık politikaları, sağlık ve tıp hukuku ile birlikte çok daha fazla değer kazanıyor ve önem arz ediyor.

Sağlık ve Tıp Hukuku Neden Var?

Hekimler ile birlikte hastaların da sahip oldukları hakları bilmeleri ve bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Tıp dünyasının gelişim kaydetmesi ve hekimlerin kendi alanında uzmanlaşabilmesi için bu hukuk biriminin de katkısı olacaktır. Her alanda olduğu gibi bu alanda da bilinçli hareket etmek ve tarafların sahip oldukları hakları öğrenmeleri de bu yüzden önem arz etmektedir.

Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor