Buradasınız
Anasayfa > Yayınlar > Kasten İnsan Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Suçun nitelikli halleri, suç için öngörülen temel cezayı arttıran sebeplerdir. Bunlara ağırlaştırıcı nedenler de denebilir. 5237 Sayılı Kanun da yer verilmeyip de 765 Sayılı Eski Kanun da yer alan bazı ağırlaştırıcı nedenler bulunmaktaydı. Bu hususlar;

 Kasten insan öldürme suçunun

– Zehirlemek suretiyle

– Birde fazla kimseye karşı işlenmesi halinde,

– Babalık, analık, evlatlık, üvey ana üvey baba, üvey evlat, kayınbaba, kaynana, damat ve gelinler hakkında işlenmesi halinde

 765 Sayılı Eski Kanun da ağırlaştırıcı sebep sayılırken yürürlükteki Kanun olan 5237 Sayılı Kanun da yukarıdaki hususlar ağırlaştırıcı sebep olmaktan çıkartılmış ancak farklı ağırlaştırıcı sebepler ilave edilmiştir. 

Kasten İnsan Öldürme suçu için öngörülen temel ceza;

                                                                                      İKİNCİ KISIM

Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayata Karşı Suçlar

  Kasten öldürme

   Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten İnsan öldürme suçunun temel cezası Müebbet hapis cezasıdır. Ancak Kasten İnsan öldürme suçunun ağırlaştırıcı sebepler dâhilinde işlenmesi halinde temel ceza Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis cezasıdır.  Nitelikli hallerin neler olduğu TCK M. 82 de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Buna göre;

Nitelikli haller

 Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

   a) Tasarlayarak,

    b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

    c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

    d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

    e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

     f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

     g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

     h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)

     i) (Ek:29/6/2005 – 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

     j) Kan gütme saikiyle,

     k) Töre saikiyle

    İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten İnsan Öldürme Suçunun temel cezası olan MÜEBBET HAİS CEZASI ile niteliki hallerde verilen AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET NE DEMEKTİR? Müebbet hapis ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasındaki fark nedir?

Bu sorunun cevabı çok uzun olmakla birlikte kısa ve öz cevap verecek olursak; müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis arasındaki temel fark infaz rejimi ile ilgilidir. Bu sorunun cevabını ileri makalemizde ayrıntılı şekilde açıklayacağız. Ağırlaştırılmış müebbet hapis için daha katı infaz kuralları uygulanmakla beraber, hem müebbet hem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında kişilerin ölünceye kadar ceza evinde kalacakları şeklinde düşünülmemelidir.

Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor