Buradasınız
Anasayfa > Yayınlar > DERNEKLER

DERNEKLER

DERNEK NEDİR?

 • Dernek bir kazanç elde etme amacı dışında bir amacın gerçekleştirilmesi için birleşen kişiler topluluğudur.
 • Bu kişiler en az 7 gerçek veya tüzel kişi olabilir.
 • Bu kişiler belli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere sürekli olarak birlikte faaliyet göstermek üzere bir araya gelmiş kişilerdir.

DERNEĞİN UNSURLARI NELERDİR?

 • KİŞİ UNUSURU: En az 7 gerçek veya tüzel kişi
 • AMAÇ UNSURU: Kazanç elde etme amacı taşımayan ve kanunen yasak olmayan bir amaç olmalıdır.
 • SÜREKLİLİK UNSURU: Sürekli olarak faaliyet göstermek üzere kurulur.
 • TÜZEL KİŞİLİK UNSURU: Bağımsız bir tüzel kişiliktir.

DERNEK TÜRLERİ?

 • KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER: Kamu yararına çalışan dernekler CB kararı ile tespit edilir. En az 2 yılda bir denetlenirler.
 • FEDERASYON-KONFEDERASYONLAR: Kuruluş amaçları aynı olan en az 5 derneğin bir araya gelmesi ile federasyon, kuruluş amaçları aynı olan en az 3 federasyonun bir araya gelmesi ile konfederasyon kurulabilir.
 • ÇOCUK DERNEKLERİ: 15 yaşını doldurmuş ayırt etme gücüne sahip çocuklar yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilirler.

DERNEĞİN KURULUŞU

 • Dernekler serbest kuruluş sistemine tabidir.
 • Anayasa 33. madde: ‘’Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.’’
 • Buna göre dernek kanunen gerekli şartları taşıması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın kurulmuş olur. Herhangi bir malvarlığı-sermaye gerektirmez.
 • Ancak tüzel kişilik kazanabilmesi için kuruluş bildirisi, dernek tüzüğü ve diğer belgelerin illerde valilere, ilçelerde kaymakamlığa verilmesi gerekir.
 • Yani derneklerin kuruluşu bildirim sistemine tabidir.

DERNEK KURABİLECEK KİŞİLER

 • TMK 57/2’ye göre dernek kurabilmek için fiil ehliyeti şarttır.
 • Bu şart hem gerçek hem tüzel kişiler için geçerlidir.
 • 15 yaşını bitiren çocuklar kanuni temsilcilerinin izni ile dernek kurabilirler.

DERNEK ÜYELİĞİ

KURUCU ÜYELER: Dernek kurucuları kurucu üye sıfatını alırlar. Kuruluş aşamasında en az 7 gerçek/tüzel kişi bulunmalıdır.

SONRADAN ÜYE OLANLAR: Kurucu üyelerle sonradan üyeler arasında bir fark yoktur. Derneğin üye sayısı için bir üst sınır bulunmamaktadır.

ONURSAL ÜYELER: Genel kurulda oy kullanamazlar. Aidat ödemek zorunda değillerdir

ŞUBE

 • Genel Kurul kararı ile açılır.
 • Dernek tüzüğünün şubeli tüzük olarak onaylatılmış olması gerekir.
 • Genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.
 • Şubeler temsilcilik açamazlar.

TEMSİLCİLİK

 • Yönetim Kurulu kararı ile açılır.
 • Şubesiz dernek tüzüğü ile kurulabilir.
 • Genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunmaz. Temsilci atanır.
 • Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler.

DERNEK TÜZÜĞÜ

 • Derneğin tüzel kişiliğini kazanması için zorunlu bir unsurdur.
 • Derneğin kurucuları tarafından hazırlanan ve derneğin örgütlenişi ve işleyişini düzenleyen kurallar bütünüdür.
 • Her derneğin bir tüzüğü olmak zorundadır.
 • Dernekler Kanunu madde 4’teki unsurları taşıması zorunludur.
 • İlgili makamlar tüzüğü hukuka aykırılık yönünden 60 gün içinde inceler ve bir eksiklik varsa 30 gün içinde düzeltilmesi için süre verilir.
 • Bir eksiklik olmadığı takdirde dernek kurulmuş olur.
 • Kurulan dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir.

ZORUNLU ORGANLAR

 1. YÖNETİM KURULU
 2. GENEL KURUL
 3. DENETİM KURULU
Av. Barış ERDOĞAN
Avukatlık Büromuz Gaziantep ve çevre illerde faaliyet göstermekte olup ağırlıklı olarak Ağır Ceza Davaları, Uyuşturucu Madde Suçları, boşanma, tanıma, iş davaları, trafik kazalarından kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat, Tutukluluğa itiraz, Göç idaresi, Yabancı vatandaşların hukuki işlerinin takibini yapmaktadır.

Bir cevap yazın

Top
WhatsApp'dan Soru Sor