Buradasınız
Anasayfa > 2021 (Page 2)

DERNEKLER

DERNEK NEDİR? Dernek bir kazanç elde etme amacı dışında bir amacın gerçekleştirilmesi için birleşen kişiler topluluğudur.Bu kişiler en az 7 gerçek veya tüzel kişi olabilir.Bu kişiler belli bir ortak amacı gerçekleştirmek üzere sürekli olarak birlikte faaliyet göstermek üzere bir araya gelmiş kişilerdir. DERNEĞİN UNSURLARI NELERDİR? KİŞİ UNUSURU: En az 7 gerçek veya tüzel kişiAMAÇ UNSURU: Kazanç elde etme amacı taşımayan ve

ADLİ YARDIM

Adli yardım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu ve Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Adli yardım kişilerin yargı yoluna başvururken yeterli maddi güce sahip olmadığı durumlarda, yargı organları önünde haklarını arayabilmeleri ve savunma yapabilmeleri için parasal kolaylık sağlanması anlamına gelir. Sosyal hukuk devletinin bir gereği olarak vatandaşların ekonomik sıkıntı içerisine düşmeden haklarını aramalarına imkan sağlar. Adli yardım, anayasamızın 10.maddesinde

TEBLİGAT

Tebligat mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Daireleri tarafından herhangi bir hukuki durum veya işlemle ilgili bu iş ve işlemlerden etkilenebilecek gerçek veya tüzel kişilere karşı bildirimde bulunmak ve yapılan bu bildirimin belgelenmesidir. Kısaca bir bildirimin resmi şekilde belgelenmesidir. Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği’nde tebligata ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Tebligat sadece kanunda belirtilen hallerde ve yetki verilmiş

ÇOCUK İLE 3.KİŞİ ARASINDA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKINA SAHİP OLANLAR Ana-babaÇocuk3.kişiler Ana ve babadan her biri, velâyeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir. Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir.  Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas

VASİYETNAME

Ölüme bağlı tasarruflar maddi anlamda ve şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar olarak sınıflandırılmaktadır. Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların içeriğini oluşturur. Miras bırakanın son istek ve arzularıdır. Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar miras bırakanın son arzularını ne şekilde açıkladığıdır. Miras sözleşmesi veya vasiyetname ile yapılabilir. Ölüme bağlı tasarruflar arasında en çok kullanılan

Top
WhatsApp'dan Soru Sor